Hoe kan VenJ tot goede criteria en instrumenten komen om te bepalen of innovaties de privacy niet aantast?

Onze digitale voetafdruk wordt steeds groter. Bewust en onbewust delen we steeds meer informatie over onszelf. Bedrijven verzamelen die informatie voor marketing doeleinden. Ook overheidsinstanties verzamelen informatie die nodig is voor de uitvoering van hun taken. Blijft de persoonlijke levenssfeer zo wel voldoende beschermd? Onder invloed van ontwikkelingen als de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiënten Dossier laait de privacy-discussie op. Ook in relatie tot het werkveld van veiligheid en justitie. Zo is het technisch mogelijk gegevens over de bloeddruk en hartslag van gedetineerden te gebruiken om een veilige begeleidingsomgeving te creëren. Maar is dit vanuit ethisch oogpunt wel wenselijk? Hoe zorgen we ervoor dat innovatie voldoende rekening houdt met privacybescherming?