Hoe kan transport en vervoer emissieloos en geluidloos gemaakt worden?

De logistiek van grondstoffen, producten en personen is het belangrijkste fundament onder de economische ontwikkeling van een samenleving: Nederland heeft zijn huidige welvaart er grotendeels aan te danken. Door de dichtheid van de netwerken zal aanleg, onderhoud en vervanging steeds complexer en duurder worden, terwijl de acceptabele last en barrièrewerking voor de omgeving geringer zal moeten worden. Dit vraagt om nieuwe processen, contractvormen, tot multifunctioneel ontwerp en nieuwe in-place recycling en upgrading strategieën. Daarnaast veranderen de kenmerken en infrastructurele behoeften van vervoersmodaliteiten snel, terwijl de eisen met betrekking tot veiligheid, geluidshinder en uitstoot vervuiling steeds strenger worden. De interface tussen de modaliteiten en hun infrastructuren wordt ook belangrijker: de uitdaging om goed functionerende multimodale knooppunten te verwezenlijken. Verder zal de rol van de bestuurder door voortgaande ontwikkelingen op het gebied van sensoring en ICT steeds kleiner worden. Vervoersmiddelen digitaliseren snel, en zullen gaan interacteren met de omgeving. Duurzame bereikbaarheid in snel verdichtende en qua vervoer dichtslibbende urbane regio’s blijft een constante uitdaging. Hierin kunnen nieuwe geavanceerde verkeerssystemen een rol spelen om een optimale reistijd te laten samengaan met maximale veiligheid en geringste hinder. Tenslotte is het noodzaak te streven naar 100% emissieloos transport, ook wat betreft geluid en stank.