Hoe kan toepassing van ontwerp en technologie leiden tot behoud en verbetering van een duurzame en open publieke ruimte?

Over de hele wereld en ook in Nederland trekken steeds meer mensen vanuit landelijk gebieden naar de stad, er ontstaan nieuwe metropolen en mega cities. Om steden leefbaar en toekomstbestendig te houden is een transitie van de stad noodzakelijk. De stad is een samenspel van sociale, economische en ecologische factoren, die met elkaar in balans dienen te zijn. Problemen die momenteel urgent worden voor steden zijn een ongezond stedelijk klimaat, onveiligheid, wateroverlast en overlast door verkeer. In steden is ruimte nodig voor verduurzaming en vergroening, maar ruimte is schaars in Nederland. Anderzijds komen er steeds meer kantoor- en fabrieksgebouwen leeg te staan. Er is nog veel onderzoek nodig. Dit onderzoek vraagt een samenwerking tussen stadsbewoners, stadsbestuur, onderzoeksinstituten en de bedrijfsleven. Daarnaast dient nieuwe kennis ontwikkeld te worden met betrekking tot stedenbouw en bestuurlijke instrumenten om zowel voor de lokale als globale schaal tot nieuwe oplossingen te komen. Zonder gericht onderzoek loopt Nederland als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld het risico om aan leefbaarheid in te boeten, zolang problemen als toenemende verdichting, onveiligheid en een ongezond leefmilieu niet aangepakt worden.