Hoe kan therapie beter worden toegesneden op het zieke individu?

Noig te veel ziekte behandelingen gaan uit van een effect op de gemiddelde populatie, terwijl individuen sterk verschillen in hun respons op geneesmiddelen. Therapie op maat is nodig, en vereist gedetailleerde diagnostiek. Daaraan kleven ook economischa aspecten, waar een oplossing voor moet worden gevonden.