Hoe kan technologie mensen vitaler houden?

Het denken over ziekte, gezondheid en zorg in Nederland en in Europa is drastisch aan het veranderen. Nieuwe technologie speelt in die verandering een belangrijke rol. Met de vergijzing neemt de zorgvraag toe, terwijl er tegelijkertijd minder mensen zijn om die zorg te leveren. Technologische vernieuwing helpt om met minder mensen betere zorg te leveren. Mensen willen wel veranderen om gezonder oud te worden, maar in de praktijk blijkt gedragsverandering heel lastig vol te houden. Persoonlijke coachingssystemen op basis van relevante variabelen (biomedisch, sensoren, datamining, gedragswetenschappen) en feedback zijn nodig om gedragsverandering en zelfmanagement duurzaam te realiseren. Daarvoor is nodig dat persoonlijke data beschikbaar is (‘unobtrusive sensing’) en gekoppeld wordt aan intelligente decision support systemen.