Hoe kan technologie ingezet worden zodat het door gebruikers als betekenisvol wordt ervaren?

De technologie ontwikkelt zich in hoog tempo, en het dagelijks leven ondergaat snel veranderingen. Veel van de nieuwe oplossingen, zoals ICT systemen, en nieuwe manieren om services als in de zorg te organiseren, worden echter primair ontwikkelt uit technologisch perspectief, en sluiten slecht aan bij de praktijk van de eindgebruiker (voorbeeld: de verwarringen en klachten rond de introductie OV-chip). Er is onvoldoende inzicht in de betekenis die de systemen voor de gebruiker (moeten of kunnen) hebben, en hoe hier bij de ontwikkeling van producten en diensten beter rekening mee kan worden gehouden. Bij het ontwerpen van nieuwe producten, staat de interactie tussen gebruiker en product centraal. Belangrijke aspecten zijn de expressiviteit van het product, bruikbaarheid en esthetica, de betekenis die de productvormen hebben voor de gebruiker, en de plaats van vormgeving en ontwerpen in een sociaal-culturele context.