Hoe kan technologie bijdragen aan meer kwaliteit en kostenverlaging in de zorg.

Het denken over ziekte, gezondheid en zorg in Nederland en in Europa is drastisch aan het veranderen. Dat heeft enerzijds te maken met de houdbaarheid van het zorgstelsel als gevolg van de stijgende zorgkosten, maar anderzijds met het feit dat we steeds meer te maken krijgen met chronische ziekten. Mensen willen wel veranderen om gezonder oud te worden, maar in de praktijk blijkt gedragsverandering heel lastig vol te houden. Persoonlijke coachingssystemen op basis van relevante variabelen (biomedisch, sensoren, datamining, gedragswetenschappen) en feedback zijn nodig om gedragsverandering en zelfmanagement duurzaam te realiseren. Daarvoor is nodig dat persoonlijke data beschikbaar is (‘unobtrusive sensing’) en gekoppeld wordt aan intelligente decision support systemen.