Hoe kan Social Systems Engineering (mensen, teams, orgaisaties) bijdragen aan de kwaliteit van Physical Systems Engineering (Technology) om zo de bestaande complexiteit beter te kunnen hanteren en Totaal Oplossingen First Tim Right te kunnen realiseren.

Het realiseren van complexe totaaloplossingen in samenwerkingsverbanden scoort bij de huidige technology gerichte benadering relatief laag met een slaagkans van nauwelijks 5%. Denk aan ICT projecten, export projecten naar China en onderwijs innovatietrajecten en ambitieuze projecten als BIM dreigen dezelfde kant op te gaan. Er is een roep om betere benutting van de natuurlijke talenten van mensen; semantisch vermogen, leren- en systemisch vermogen. Hoe krijgen we de mensen zover dat ze deze natuurlijke talenten herontdekken en zich zelf kunnen ontwikkelen op basis van de gedefinieerde Capability Standaard van SE (ISO 15504) en dat door meting van de groei (feedback) de intrinsieke motivatie op gang komt om weer te willen leren op de werkplek. Welke tools en Games zijn nodig om deze visie te operationaliseren en op te schalen van een transitie naar een transformatie gerichte aanpak. De droom van de 3D innovatie in het sociale domein. Welk Multi-Actormodel moeten we ontwikkelen om te komen tot co-creerende en co-innoverende samenwerkingsvormen, transdisciplinair en transformatief, zoals de NSF (National Science Board) dat internationaal stimuleert. Een tweede aansluiting met de NSF is Brain Science as a Mutual Opportunity for the Physical and Mathematical Sciences, Computer Science, and engineering.