Hoe kan Smart Mobility bijdragen aan leefbare, slimme en groene steden?

Over de hele wereld en ook en Nederland trekken mensen naar de stad. Om steden leefbaar te houden en tegelijk te werken aan energieopwekking, afvalverwerking, reductie mileuvervuiling en efficiënte verbindingen is een transformatie van de stad noodzakelijk. Nieuwe technologie zoals elektrische voertuigen, lantarenpalen met sensoren en mobiele netwerken kunnen hierbij helpen. Er is onderzoek noodzakelijk naar toepassing van nieuwe technologieën in de gebouwde omgeving. Dit onderzoek is een samenwerking tussen stadsbewoners, onderzoeksinstituten, stadbestuur en industrie. Het onderzoek moet plaatsvinden in de stad zodat partijen betrokken raken en resultaten zichtbaar zijn. Zonder dit onderzoek loopt Nederland als één van de dichtst bevolkte landen ter wereld een groot risico om problemen zoals onveiligheid en ongezond milieu niet aan te kunnen.