Hoe kan ruimtelijk beleid bijdragen aan het oplossen van problemen en het benutten van kansen in gebieden die te maken hebben met groei, stagnatie of krimp?

Welke (nieuwe) migratiestromen ontstaan als gevolg van woonbehoeften van ouderen die meer en meer zijn aangewezen op mantelzorg (door scheiden woon- en zorg-fuctie). Hoe kan ruimtelijk beleid bijdagen aan een leefbare woonomgeving voor ouderen.