Hoe kan reflectie en logisch denken (over maatschappelijke issues) versterkt worden in de media?

Als je het Nederlandse medialandschap (kranten, tv, radio, internet) vergelijkt met landen als VK, Duitsland en Frankrijk valt op dat voor origineel logisch gedachtengoed en nuchtere reflectie weinig ruimte is. Als ik volg hoe een onderwerp behandeld wordt in Nederlandse media valt mij op dat er veel herhaling van eerdere berichtgeving is, zonder dat er nuchter, neutraal en met logisch redeneren op een onderwerp gereflecteerd wordt. Er is geen of weinig tijd voor woord en weerwoord, voor voor- en tegenstander. Nederland kent geen debatcultuur. Dit leidt vaak tot 'relletjes' (denk Zwarte Piet, migranten/allochtonendiscussie). Als er meer ruimte en tijd is voor reflectie en logisch nuchter debat, kunnen maatschappelijke issues wellicht opgelost worden in plaats van verzwelgen in social media commentaren die niets toevoegen aan de oplossing van een maatschappelijk issue.Hoe kan dit beter?