Hoe kan radar van een detectie- en classificatie-instrument ontwikkelen naar een re-configureerbaar systeem zodat taak of missie specifiek een optimale prestatie bereikt kan worden (opvolging resultaat FES programma STARS) ?

In de komende periode ondergaat radarsignaalverwerking de stap van detectie naar classificatie, waarbij steeds meer informatie in het signaal wordt gebruikt om een steeds grotere hoeveelheid bruikbare en betrouwbare radaruitvoer te genereren. In de meeste gevallen zal een toenemend gebruik van operationele en contextinformatie te zien zijn en systemen krijgen een cognitieve en intelligente kwaliteit. Voorbeelden van enabling technology om dit te bereiken zijn: particle filtering, compressive sensing, gebruik van micro-Doppler, kleurruimte, etc. De volgende stap is om deze systemen reconfigureerbaar te maken, in interactie met de omstandigheden en de gebruiker.