Hoe kan participatie van burgers bij het observeren van ondergrondse processen bijdragen aan kennisontwikkeling en tegelijkertijd de samenleving weerbaarder maken?

Het grootschalig inzetten van sensornetwerken en de bijbehorende modelberekeningen zou moeten kunnen leiden tot een snelle beschikbaarheid van veel en gedetailleerdere gegevens over ondergrondse processen zoals door menselijk handelen geïnduceerde aardbevingen. Meet- en communicatietechnologie kan goedkoop en grootschalig geïmplementeerd worden in gebouwen en ook bijvoorbeeld auto’s. Het gebruik van gegevens van deze sensornetwerken zou in combinatie met open source software en modelontwikkeling het wetenschappelijk onderzoek snel verder kunnen brengen. Tegelijkertijd krijgt de burger de middelen in handen om meer grip te krijgen op de problematiek. Bijvoorbeeld om beter geinformeerd te discussies over nut en noodzaak van maatregelen in te kunnen gaan.