Hoe kan op een technologisch en maatschappelijk haalbare wijze elektrische energie tijdelijk en grootschalig opgeslagen worden op een zo efficiënt mogelijke manier?

Het opwekken van zonne- en windenergie gaat gepaard met pieken en dalen. In Duitsland is het gebeurd dat op een zonnige en windrijke dag meer alternatieve elektrische energie werd opgewekt dan er door gebruikers afgenomen werd. 's Nachts valt uiteraard de productie van zonne-energie geheel weg. Als we de nu aangehouden reserve-capaciteit van kolen- en gascentrales willen kunnen verminderen, dan zullen we een flink deel van de door zon en wind opgewekte elektriciteit moeten kunnen opslaan om hem bijvoorbeeld 's nachts weer beschikbaar te stellen. Een uitweiding op de vraag kan zijn of de opgeslagen energie weer als elektrische of andersoortige energie kan worden gebruikt (bijvoorbeeld in verbrandingsmotoren).