Hoe kan op een efficiënte manier de samenstelling van de waterbodem tot op enkele 10-tallen meters onder het maaiveld bepaald worden?

Voor veel onderwerpen is het interessant om de samenstelling van de waterbodem te kennen. Dit kan zijn zandwinning, bouwen op de bodem, bodemvervuiling, ecologie, etc. Het bepalen van de bodemsamenstelling gebeurt vooral door monstername en –analyse. Dit is tijdrovend, duur en niet nauwkeurig. Efficiënte manieren om de samenstelling te bepalen kunnen een beter beeld geven. Dit speelt voor de Noordzee en in mindere mate ook voor de binnenwateren.