Hoe kan onderzoek naar de wetenschappelijke traditie in de middeleeuwse islamitische beschaving en onderwijs hierover in het middelbaar onderwijs islamitische jongeren in Nederland helpen bij hun ontwikkeling en bijv. radicalisme voorkomen?

Nederland (met name de UB Leiden) beschikt over één van de belangrijkste collecties van islamitische "wetenschappelijke" handschriften ter wereld en besteed terecht veel geld aan de conservatie ervan. Van wiskunde tot astronomie, van geneeskunde tot chemie, bestrijkt deze collectie bijna alle "vakgebieden" die bekend waren in de middeleeuwen. Het is een belangrijke verzameling en bevat veel werken die bijzonder waardevol zijn omdat ze bijv. uniek zijn of in uit de bibliotheek komen van of afgeschreven zijn door een bekende geleerde. Vreemd genoeg, kent Nederland maar slechts één expert die bijv. de wiskunde en astronomie manuscripten kan lezen, vertalen en uitleggen. Dat is vreemd, zeker voor een land, dat bijna een miljoen Moslims kent. In het middelbaar onderwijs wordt het onderwerp nauwelijks of totaal niet behandeld, terwijl hier juist kansen en mogelijkheden kunnen liggen. Daarom is mijn vraag, hoe onderzoek naar en onderwijs in (Arabische) wetenschapsgeschiedenis, middels deze waardevolle handschriften in Nederland, Islamitische/allochtone jongeren kan helpen bij een positieve ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een positief eigenbeeld en zodoende voorkoming van radicalisme?.