Hoe kan onderwijs bijdragen aan het ontwikkelen van maatschappelijk engagement en een democratische houding?

De voorbereiding op maatschappelijk functioneren is een belangrijke functie van het onderwijs, tegenwoordig burgerschapsvorming genoemd. Welke invulling geven scholen hieraan? Hangen verschillen in invulling samen met schooltype, denominatie, leerlingenpopulatie en pedagogische visie van de school? Hoe kan de burgerschapsontwikkeling van leerlingen middels kwantitatieve en kwalitatieve methodes worden gemeten? Zijn er verschillen die samenhangen met sociale klasse, gender, etniciteit en levensbeschouwing? Is er een samenhang tussen aanpak en ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes? Hoe is de verhouding tussen de oriëntatie op Nederland, op Europa en op wereldburgerschap? Hoe gaan docenten pedagogisch-didactisch om met controversiële issues op het gebied van burgerschapsvorming?