Hoe kan Nederland voorop lopen bij het zowel wereldwijd als lokaal stoppen van antibiotica-resistente bacteriën?

Antibiotica resistentie van bacteriën en bacteriën die werking van antibiotica uitschakelen neemt schrikbarend toe. Dit als gevolg van gebruik van antibiotica in de veehouderij. Ieder kind in Nederland heeft minstens 1 keer in zijn leven antibiotica nodig om bacteriële infecties van diverse aard te overleven. Ontwikkeling van (een) nieuw(e) middel(en), dat /die antibiotica kunnen vervangen, is nog niet in zicht. Het stoppen van de ontwikkeling is vooralsnog de enige optie.Toch, ondanks de enorme risico's, wordt hier vooralsnog geen enkele prioriteit aan gegeven in beleid en wetenschap. De Nederlandse veehouderij draagt enerzijds bij aan deze ontwikkeling; anderzijds is de Nederlandse veehouderij een van de meest ontwikkelde en potentieel meest innovatieve van de wereld. Met hulp van wetenschap en overheid kan deze sector middels innovatie transformeren naar een diervriendelijke, hygiënische en antibioticavrije sector.