Hoe kan moreel gedrag binnen de bankensector en semi-overheid (bijv. woningbouwcorporaties, onderwijs- en zorginstellngen) worden gestimuleerd en geinstitutionaliseerd.

Do the right thing! De financiële crisis is in mijn ogen vooral een morele crisis. De banken hebben zich binnen de grenzen van de wet schuldig gemaakt aan 'legale vormen van oplichterij' en hebben het vertrouwen dat de samenleving in deze instellingen had (en mocht hebben) ernstig geschaad. De top van de samenleving heeft daarbij altijd een voorbeeldfunctie. Dit betekent dat immorele handelingen van instellingsdirecteuren- en bestuurders ook hun weerslag kunnen hebben op de morele overtuigingen / handelingen van de gewone man en vrouw. Mede in dat licht is het van het allergrootste belang dat instellingen die maatschappelijke kernfuncties uitvoeren (zoals banken, woningcorporaties, scholen en universiteiten, zorginstellingen e.d.) weer het goede gaan doen. Gedegen onderzoek zou de kansen en bedreigingen voor moreel handelen (in aansluiting op expliciet geformuleerde maatschappelijke kerntaken van de desbetreffende instellingen) in kaart moeten brengen en concrete verbetervoorstellen moeten doen.