Hoe kan met behulp van ICT het leren in formele en informele settings worden geoptimaliseerd?

Digitalisering rukt ook op in het onderwijs. Welke ICT kan worden toegepast om te leren? Wat is het verschil in mogelijke ICT-toepassingen Wat is een goede blend van toepassing van technologie, on-line leren, klassikaal leren, praktijkleren? Hoe verhouden inhoud, technologie en didactiek zich met elkaar. Daarover is nog veel niet bekend. Tegelijkertijd leren mensen ook onvoorbereid (informeel). Hoe kan ICT daarin enabler zijn, en wat werkt daarbij wel en wat niet? Resultaat bijeenkomst Vereniging Hogescholen met lectoren van een groot aantal hogescholen en vertegenwoordigers uit beroepenveld: thema technologische innovatie en ICT