Hoe kan men ervoor zorgen dat bij energieoverschot van windmolenparken als het waait deze nuttig gebruikt wordt, bijvoorbeeld door deze op te slaan als koude energie in koelinstallaties?

Een probleem van elektrisch vermogen is dat het niet in grote aantallen opgeslagen kan worden. Maar is het regeltechnisch mogelijk om bij overschotten van energie deze pieken op te vangen door koelinstallatie aan te laten gaan? Dit zodat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare energie en daarnaast zouden bedrijven voordeel kunnen hebben als deze energie goedkoper is. Energie als koude opslaan gaat beter dan wanneer deze energie elektrisch opgeslagen moet worden, of voor lage prijs naar het buitenland getransporteerd wordt.