Hoe kan men de eigenschappen van een multicomponent materiaal zo nauwkeurig mogelijk uitdrukken in termen van de eigenschappen van zijn moleculen en hoe hangt dit af van de productiemethode

Duurzame productiemethoden ontwikkelen vraagt om kennis over hoe men de gewenste eigenschappen van een materiaal kan verkrijgen met de bij die methode gebruikte of voorradige ingrediënten/moleculen. Duurzame processen vereisen minder water- en energieverbruik. Hierdoor zullen veel fracties minder zuiver worden. Een belangrijke vraag is in hoeverre men ondanks de onzuiverheid toch dezelfde functie kan behouden. Dit vraagt om het formuleren van structuur/functie-relaties voor complexe mengsels, waarbij de verschillende moleculen verschillende functionaliteiten kunnen vervullen. Gezien de complexiteit zal er in complexe multicomponentmengsels niet een eenduidig antwoord mogelijk zijn, maar slechts een beste schatting. De vraag is van toepassing op uiteenlopende sectoren, zoals de agrifood-sector. In deze sector vormen eiwitbevattende systemen een grote prioriteit m.b.t. de op termijn te verwachten schaarste in dierlijke eiwitten.