hoe kan leven zich handhaven op grote diepte?

Leven komt tot op kilometers onder het aardoppervlakte voor, vooral microorganismen. De dichtheden kunnen vrij hoog zijn, het gaat vaak om miljoenen cellen per gram. Het leven in de ondergrond is nog vrij onbegrepen, maar tegelijkertijd maken we in toenemende mate gebruik van die ondergrond, voor b.v. de opslag van CO2 en warm water en de extractie van gas en olie. Voor Mars wordt gespeculeerd dat er mogelijk nog leven in de ondergrond aanwezig, terwijl nu de condities voor leven aan het oppervlakte van Mars te extreem zijn. Een beter begrip van welk leven aanwezig is op grote diepte en vooral hoe het daar kan overleven en zich daar kan vermenigvuldigen is dus zowel puur wetenschappelijk als voor toepassing van interesse.

Bijbehorende clustervragen