Hoe kan kunst in de openbare ruimte bijdragen aan versterking van de sociale cohesie?

Het lijkt tegenwoordig voor mensen steeds moeilijker te worden om de plaats waar ze wonen te beleven als ruimte die zij delen met anderen. Onder meer door de commercialisering en de privatisering van de leefruimte wordt de stad een doorgangsroute die nauwelijks nog betekenisvol is voor de mensen die er wonen. Dit heeft negatieve effecten op zowel de sociale cohesie als de veiligheid. Aansprekende kunst in de publieke ruimte kan ervoor zorgen dat mensen trots zijn op de plaats waar ze wonen en kan van de stad weer een ontmoetingsruimte maken die mensen uitnodigt zich er ook actief mee te verbinden. Met deze vraag naar de sociale mogelijkheden van de kunst stelt zich tevens de vraag of hierbij de esthetische kwaliteit van de kunst beslissend is of dat het op andere kwaliteiten aankomt. Een vraag van de Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte.