Hoe kan kennis over gezond en actief leven het beste in praktijk worden gebracht?

Hoe kan de reeds beschikbare kennis over determinanten van gezond en actief oud worden (healthy ageing) het beste in de praktijk worden gebracht om een significante beperking van het aantal ongezonde levensjaren te bereiken? En, als er sprake is van een chronische aandoening of een gebrek, hoe kan dan de reeds beschikbare kennis worden benut om de kwaliteit van deze ongezonde levensjaren’ te vergroten? Er zijn tal van programma’s en initiatieven (o.a. het JPI-initiative more Years, better lives) die zich richten kennis over en interventies ten behoeve van gezond oud worden m het verhogen van het aantal gezonde jaren en het verkleinen van het aantal ongezonde jaren. De grote uitdaging is hoe deze kennis daadwerkelijk in praktijk kan worden gebracht. Behalve primaire preventie gaat het ook om secundaire preventie: hoe kan bij een bestaand gebrek of aandoening een optimale staat van gezondheid worden bereikt die mensen in staat stelt optimaal maatschappelijk te participeren.