Hoe kan kennis over de fysiologie en ontwikkeling van planten bijdragen aan een duurzame voedselproductie en -bio-based economie?

Planten zijn onze voornaamste bron van voeding, en zijn belangrijke leveranciers van grondstoffen voor o.a. onze kleding, bouwproducten, papier, en bio-brandstoffen. Daarnaast produceren planten een groot aantal unieke metabolieten. Slechts een klein deel daarvan is tot nu toe in kaart is gebracht en wordt toegepast als medicijn, voedingssupplement, of in de biologische bestrijding. Nederland heeft een vooraanstaande positie in het onderzoek naar de fysiologie en ontwikkeling van planten. Dit onderzoek wordt onterecht niet snel in verband gebracht met duurzaamheid, maar zou een zeer relevante bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de volgende vragen: kunnen we de opbrengst van gewassen en daarmee de duurzaamheid van land- en tuinbouw verhogen door een meer regelmatige vruchtzetting, een meer energie-efficiënt gebruik van verlichting in de tuinbouw, of door gewassen te selecteren met een verhoogde stresstolerantie, of een efficiëntere fotosynthese? Ook zou kennis van fysiologie en ontwikkeling kunnen leiden tot methoden van versnelde (pathogeen vrije) gewasvermeerdering, of zelfs tot nieuwe vormen van resistentie tegen plagen, o.a. door een verandering in de bladhaarvorm of door gebruik te maken van (nog te ontdekken) planteigen afweerstoffen. Gezien het belang van de land- en tuinbouw voor de BV Nederland, mag dit onderwerp niet op de wetenschapsagenda ontbreken.