Hoe kan je effectief innoveren met MKB bedrijven?

Een aantal sectoren van de Nederlandse economie wordt vooral bevolkt door MKB bedrijven: logistiek, tuinbouw. Dit zijn topsectoren, en er is in deze sectoren een grote noodzaak om blijvend te kunnen innoveren. Maar de modellen en regelingen die op dit moment daarvoor voorhanden zijn, zijn niet altijd effectief en vergen veel ondersteuning van innovatiemakelaars en andere tussenpersonen. Het onderzoek zou moeten uitwijzen of er geen andere modellen te bedenken zijn die beter werken, en grote groepen MKB bedrijven (in de logistiek zo'n 20000) bij innovatieinitiatieven kunnen betrekken