Hoe kan innovatie en verbeelding bijdragen aan een breed gedragen discours over de identiteit van onze woon- en leefomgeving?

Landschappen en steden leveren omgevingen om te leven, te werken, te reizen, te wonen maar ook om het hart aan te verpanden. Daar toetsen bewoners, passanten en fans hun zelfbeeld aan. Een prikkelend beeld en een goed gesprek zijn voorwaarden voor een gewaardeerde plek. Respect voor de ruimte, de herinnering en het verhaal dienen de discours aan te zwengelen. Geen gevoel voor identiteit zonder een verankering in de omgeving.