Hoe kan (informatie-)technologie worden toegepast op een direkte, decentrale, transparante democratie.

Er is veel aandacht voor 'direkte' democratie die voorbij 4-jaarlijkse verkiezingen gaat. Idealiter heeft de bevolking een veel direktere invloed in en kennis van maatschappelijke zaken, vooral op lokaal en gemeentelijk niveau. Recente technologische doorbraken in informatica, voornamelijk de zogenoemde 'blockchain' technologie (van het bekende fenomeen Bitcoin), maken decentrale en transparante consensus mogelijk. Met zulke technologie zou iedere stemgerechtige zijn/haar stem 'persoonlijk' kunnen toepassen op verschillende maatschappelijke vraagstukken, in plaats een populistisch totaal pakket van een grote partij. Dit vraagstuk vraagt om een combinatie van informatica (algoritmes), sociale wetenschappen en rechten.