Hoe kan het vertrouwen van de burger in politieke instituties worden versterkt in de specifieke context van de EU?

Overheidsgezag is in toenemende mate versnipperd over verschillende lagen; lokaal, nationaal, EU en internationaal. Hoe overheidsgezag in de specifieke context van de EU is georganiseerd, hoe de Europese instellingen hun bevoegdheden uitoefenen en de rol die nationale regeringen en andere nationale instituties daarin spelen, zijn allemaal aspecten die consequenties hebben voor het vertrouwen van burgers in politieke instituties. Dat geldt zowel voor nationale als Europese politieke instituties. Momenteel is het vertrouwen van de burger daarin laag en daarmee ook het draagvlak voor Europese samenwerking. Een cruciale vraag is derhalve welke veranderingen in de spelregels van politiek, bestuur en besluitvorming een bijdrage kunnen leveren aan vergroting van dat vertrouwen, en hoe aan de gedeelde verantwoordelijkheid van de Unie en de lidstaten in deze betere invulling kan worden gegeven. Beantwoording van die vraag vereist inzichten uit verschillende disciplines, waaronder in het bijzonder het recht, politieke en sociale wetenschappen.