Hoe kan het terrein van Justitie en Veiligheid goed voorbereid zijn op ontwikkelingen en uitdagingen zoals deze: het ontstaan van betere en meer zelfdenkende systemen (van besluitvorming), Meer genetwerkt bestuur, groei van interactieve (digitale) platfor

Deze en andere trends worden door het Ministerie van V en J onderkend en zijn ook onderwerp van onderzoek en strategie en vereisen een multidisciplinaire aanpak.