Hoe kan het potentieel van Big Data benut worden, bijvoorbeeld om de (fysieke en virtuele) veiligheid te verbeteren, zodanig dat ongewenste neveneffecten, zoals schendingen van bestaande wet- en regelgeving, beperkt blijven?

Het gebruik van Big Data biedt tal van kansen, maar er lijken ook risico’s te zijn op onder meer de terreinen van informatiebeveiliging, privacy, discriminatie en persoonlijke integriteit. Onderzoek op dit gebied kan inzichten verschaffen die enerzijds het potentieel van Big Data verder benutten en anderzijds risico’s en neveneffecten wegnemen dan wel verkleinen.