Hoe kan het potentiëel aan Big Data benut worden om de (fysieke en virtuele) veiligheid te verbeteren zodanig dat ongewenste neveneffecten, zoals schendingen van bestaande wet- en regelgeving, beperkt blijven?

Door het toenemende gebruik van sensoren en actuatoren, etc. neemt ook de hoeveelheid data en informatie die wordt geproduceerd, opgeslagen, beheerd en geanalyseerd snel toe. Een sensor neemt de omgeving waar en verstuurt zijn bevinden. Een actuator maakt gebruik van een signaal om zijn omgeving te beïnvloeden. Het combineren van diverse typen data levert toepassingen, “apps”, op die onze samenleving veiliger kunnen maken. Zo kan data van sensoren die het gebruik van elektriciteit of water in een huis meten in een app gebruikt worden om tijdens een vakantieperiode te simuleren dat de bewoners thuis zijn. Deze ontwikkeling van het gebruik van data roept echter ook nieuwe vragen op, zoals over hoe de wet- en regelgeving hierop moet inspelen.