Hoe kan het opleidings- en ontwikkelingsbeleid binnen het MKB beter vorm krijgen, zodat de rol van het MKB in de economie, innovatie en vernieuwing nog belangrijker wordt en dat zij een aantrekkelijkere werkgever worden?

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een significant onderdeel van de economie. Echter in het MKB ontbreekt het vaak aan degelijke opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden terwijl ontwikkelingsmogelijkheden een van de belangrijkste motivatoren voor medewerkers is. Daarnaast kan een degelijk opleidings- en ontwikkelingsbeleid leiden tot innovatie en vernieuwing. Belangrijke vraag is hoe we dit kunnen organiseren in en met het MKB en welke rol hier is weggelegd voor het beroepsonderwijs.