Hoe kan het leren van docenten, schoolleiders en bestuurders het beste bevorderd worden teneinde continue verbetering van de kwaliteit van onderwijs in de dagelijkse onderwijspraktijk te realiseren?

Om onderwijs goed te laten aansluiten op veranderingen in de maatschappij is het nodig de kwaliteit van onderwijs continu te verbeteren. De docent speelt hierbij een cruciale rol en dient hiervoor een leven lang te blijven leren. Alhoewel docenten aangeven dat zij meer vertrouwen krijgen in hun wijze van doceren als zij deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten, is de transfer van hetgeen geleerd wordt naar de praktijk van het onderwijs nog gering. De vraag is hoe docenten en andere onderwijsprofessionals beter van elkaar kunnen leren en hoe het leren tijdens formele professionaliseringactiviteiten en het leren in de dagelijkse onderwijspraktijk beter geïntegreerd kan worden