hoe kan het dat hele families of een heel dorp zich aan ongeschreven regels (codes) houden bij b.v. incest of sexuele mishandeling. Dat iedereen zijn mond houd en meespeelt in de wereld van de dader. Wat is dat in de mens dat de misstand in stand blijft?

Mij valt op dat hele groepen mensen hun mond houden bij zichtbare misstanden. En mee doen in een wereld van de dader. Of het toelaten. Welk mechanisme in de mens laat de mens anders handelen dan dat ze zien en weten en ingrijpen goed voor het slachtoffer zou zijn. Het is volgens mij een normaal aanwezig mechanisme in de mens, omdat ik het overal zie. Maar in de openbare en publieke opinie hoor ik een andere werkelijkheid. Dat wij mensen socialer zijn. Ik denk dat eens goed geformuleerd moet worden wat een mens eigenlijk is. Niet wat hij misschien zou moeten zijn, maar wat hij in werkelijkheid is. Dan kan alle regelgeving daar op afgestemd worden, en is men bezig met de realiteit. Hier zou een wetenschappelijk onderzoek erg op zijn plek zijn. Om de mens in de realiteit te zetten.