Hoe kan gebarentaal omgezet worden tot zinvolle aanvulling bij het leren lezen en schrijven van dove/slechthorende kinderen met gebarentaal als moedertaal?

Men weet dat het goed is voor kinderen om zo jong mogelijk aan taal bloot gesteld te worden. Daarom wordt er nu voor dove en slechthorende kinderen zo jong mogelijk gebarentaal aangeboden. Dit wordt de moedertaal van het kind. Echter moeten deze kinderen ook leren lezen en schrijven en dit moet in hun 'tweede taal', de taal van hun horende gemeenschap om hen heen. Vaak bereiken deze dove en slechthorende kinderen in hun geletterdheid niet hetzelfde niveau als hun horende 'peers'. Daarom moet er onderzocht worden hoe gebarentaal meer kan bijdragen bij het verwerven van lees- en schrijfvaardigheid, zodat er meer gesproken kan worden van tweetalig onderwijs in plaats van enkel de 'tweede taal' aan te bieden.