Hoe kan een verdere juridisering van de maatschappij een halt worden toegeroepen of zelfs worden teruggebracht

De steeds verdergaande juridisering gebaseerd op historisch gegroeide maatschappelijke concepten en contexten leidt tot een steeds complexere wet- en regelgeving, waarvan er ook steeds meer lijkt te komen. Voor iedere ontwikkeling, bijzonder geval en/of uitzondering worden gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving weer aanvullende en dus extra opgesteld. Hierdoor is er een stelsel ontstaan dat voor de gemiddelde Nederlander niet meer te volgen is en zelfs voor juridisch specialisten niet zonder meer uit te leggen. Dit maakt tevens het inzicht in mogelijke rechtvaardigheid te halen via de rechter een grotendeels onmogelijke opgaaf, omdat de uitkomst moeilijk te voorspellen is. Onderzoek eens waar een opschoning of zelfs juridische "zero base/business process redesign" benadering mogelijk is. Bij voorkeur te starten met vernieuwde maatschappelijke concepten (arbeidsmarkt, belastingwetten, zorg, ondernemerschap)