Hoe kan een synthese tot stand gebracht worden tussen ervaringskennis en modellen om een productieproces ‘intelligent’ te maken?

In de maakindustrie vindt momenteel een omslag plaats naar z.g. ‘intelligente fabrieken’. Van de intelligente fabriek wordt verwacht dat een hoge mate van flexibiliteit gekoppeld wordt aan foutloze productie direct vanaf het eerste product (zero-defect, first-time-right) en minimale stilstand door storingen. Machines communiceren onderling en met de langskomende producten en kunnen reageren op afwijkingen die gedurende het proces worden gemeten. Op basis van fysische procesmodellen, of op basis van gegevens uit het verleden kunnen zelfsturende systemen worden ontwikkeld. Voor complexe processen zullen fysisch gebaseerde modellen naar verwachting niet nauwkeurig genoeg zijn terwijl ervaringsmodellen niet flexibel genoeg zijn. Een slimme combinatie van beide modellen moet nauwkeurig en snel kunnen bijsturen in de flexibele productie van complexe producten.