Hoe kan een patient gezond oud worden na transplantatie?

Hoewel de korte termijn (1-5 jaar) resultaten na orgaantransplantatie goed tot uitstekend zijn is er nog steeds veel te verbeteren aan de lange termijn resultaten na orgaantransplantatie. Hoewel na een succesvolle transplantatie er sprake is van weer een normale functie (van bv nier, long, lever, of hart) krijgen veel patiënten op lange termijn (na 5-10 jaar) nieuwe gezondheidsproblemen. De oorzaak van deze secundaire gezondheidsproblemen is waarschijnlijk tweeledig: a) patiënten blijven vaak in hun oude levensstijl van weinig bewegen en sporten hangen en b) patiënten krijgen op lange termijn bijwerkingen van hun jarenlange immunosuppressieve medicatie die ze nodig hebben om afstoting te voorkomen. Dit uit zich in een hoge incidentie van o.a. obesitas, hart- en vaatziekten, hypertensie en diabetes mellitus na alle vormen van orgaantransplantatie. Ook worden er meer maligniteiten gezien na transplantatie, vergeleken met de algemene populatie. Er is veel onderzoek nodig om de lange termijn bijwerkingen van immunosuppressie en de gevolgen van lifestyle te voorkomen. Dit vraagt om een andere / innovatieve aanpak waarbij een geïntegreerde verzameling van biomaterialen, lifestyle gegevens, medicatiedata, etc nodig is om onderliggende pathofysiologie beter te begrijpen.