Hoe kan een integrale en ruimtelijke benadering van toplaag, ondiepe (inclusief grondwater) en diepe ondergrond in een balans tussen beschermen en benutten kansen bieden aan het oplossen van maatschappelijke en economische opgaven?

(aandacht voor technische mogelijkheden en mogelijke effecten voor de kwaliteit van het grondwater). De Structuurvisie Ondergrond (STRONG) brengt de toplaag van de bodem, de ondiepe ondergrond met grondwater en de diepe ondergrond samen. Het gaat daarbij steeds om een balans tussen beschermen en benutten waarbij bewust met veiligheid en nuchter met risico’s wordt omgegaan. Deze integrale en ruimtelijke aanpak brengt nieuwe bestuurskundige, juridische, communicatieve vragen op. Anderzijds levert de combinatie kansen op die in beta- en technische vragen vertalen. Kwaliteit van grondwater voor drinkwater is niet alleen de chemische kwaliteit, maar ook de winbaarheid, en de bedoelde en onbedoelde consequenties van het beschikbaar houden en het winnen en als je echt integraal wilt denken, moet je de andere kwaliteiten ook meenemen.