Hoe kan door het aanbieden en verhandelen van technologie, diensten, machine-algoritmen, software bouwstenen en de beschikbaarheid van mensen en machines op internet-marktplaatsen het reactief/proactief vermogen tot handelen van bedrijven verder toenemen?

De maakindustrie gaat een volgende generatie tegemoet waarin ICT-systemen een integraal deel zullen zijn van de productie. Kenmerk zal zijn dat de besturing steeds meer gedecentraliseerd wordt. Dataverzameling en –interpretatie zal nog steeds centraal plaatsvinden. Deze verbinding geldt niet alleen binnen de fabriek, maar ook tussen bedrijven onderling en zelfs tussen bedrijven en klanten. Dit leidt tot een aantal uitdagingen.