(Hoe) Kan digitaal lotgenotencontact het netwerk versterken bij belast ouderschap?

Het netwerk rond gezinnen die met autisme te maken hebben is vaak opvallend 'dun'. Ouders van een kind met autisme ervaren echter veel steun bij het ontmoeten van lotgenoten. Traditioneel vindt dit plaats op een vaste avond, op een vaste plek, op een vast tijdstip, en meestal met een thema, zoals bijvoorbeeld via de Autismecafés voor en door ouders. Op de jaarlijkse Verwendag voor ouders van een kind met autisme zijn er, op verzoek van ouders, besloten digitale lotgenotengroepen gestart. Inmiddels zijn er meerdere groepen (zeer) actief. Stichting Ovaal en Stichting Tussen de Regels werken regelmatig samen en geloven dat het bevorderen van zelfwerkzaamheid bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en een positief zelfbeeld. We vragen ons af of digitale lotgenotengroepen dezelfde steun bieden als het traditionele lotgenotencontact of bieden ieder unieke ervaringen? Kunnen ze elkaar vervangen of vullen ze elkaar juist aan en werken ze versterkend? Op welke manier sluit het aan bij de buffertheorie zoals verwoord door Alice van der Pas en werkt het al dan niet beschermend bij belast ouderschap.