Hoe kan de zeescheepvaart op de Noordzee en het vliegverkeer boven de Noordzee veilig en efficiënt blijven bij een steeds intensiever gebruik van de Noordzee (windparken, onderhoud, aquacultuur, LNG-vervoer, etc.)?

Deze vraag maakt onderdeel uit van een top-tien van onderzoeksthema’s van de werkgroep Kennis en Noordzee (WKN) waar (verder) strategisch onderzoek door de Nederlandse wetenschap voor nodig is. Uit deze top-tien is per thema de belangrijkste vraag aan de Nederlandse wetenschap opgenomen. Het doel van de WKN is de dialoog tussen de ministeries en de kennisinstellingen die betrokken zijn bij het Noordzee-beleid en onderzoek te versterken. De WKN bestaat uit vertegenwoordigers van de Rijksoverheid en kennisinstellingen, te weten: • Ministerie van Defensie • Ministerie van Economische Zaken • Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen • Deltares (Instituut voor toegepast onderzoek op gebied van water, ondergrond en infrastructuur) • ECN (Energiecentrum Nederland) • IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) • KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, onderdeel Ministerie van Infrastructuur en Milieu)) • LEI (Landbouw Economisch Instituut • MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) • NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) • NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) • TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) De notitie behorende bij de ingediende tien vragen kan afzonderlijk aan de opstellers van de Wetenschapsagenda worden toegezonden.