Hoe kan de wereldbevolking weer afnemen?

Het is evident dat de mensheid een grote belasting voor de aarde vormt. De opwarming van de aarde is voor een belangrijk deel het gevolg van het handelen van de mens. Om de alsmaar toenemende bevolkingsaantal op de aarde te voeden en op een hoge levensstandaard mogelijk te maken worden gebieden ontbost, te veel co2 uitgestoot en natuurgebieden vervuild. Een van de oplossingen zou zijn dat de bevolkingsaantal weer zou afnemen i.p.v. toenemen. We weten dat onder bepaalde omstandigheden mensen minder kinderen krijgen. Wellicht kan sociaal wetenschappelijk onderzoek extra helpen om dit proces te versterken.