Hoe kan de welvaartsstaat worden behouden in tijden van toenemende immigratie?

Eén van de grootste uitdagingen van de komende decennia zal zijn hoe westerse verzorgingsstaten hun voorzieningen niveau kunnen handhaven in het licht van toenemende immigratie. De welvaartsstaat is in wezen protectionistisch en nationalistisch, maar kan de ogen niet sluiten voor het open karakter dat de Nederlandse samenleving op dit moment is. Denkbare scenario’s die onderzocht kunnen worden, zijn een structurele verlaging van het voorzieningenniveau, met de Verenigde Staten als voorbeeld, een meer toegespitste toegang tot bepaalde voorzieningen, maar ook een vorm van deterritorialisering, waarbij het makkelijker wordt uitkeringen, voorzieningen en betaalde premies over de grenzen mee te nemen.