Hoe kan de vroege jeugd zulke langdurige effecten op ons latere brein hebben ? Wordt veroudering van het brein hier mede door beinvloed ?

• Welke elementen uit de vroege levensomgeving zijn cruciaal voor een gezond volwassen brein? Welke processen en gebieden in het zich ontwikkelende brein worden door vroege ervaringen beïnvloed ? • Wat definieert plasticiteit en creativiteit van het brein ? Welke rol speelt de vroegste voeding en de stamcellen aanwezig in het brein, hierbij ? • Welke rol speelt voedsel tijdens ons vroege leven ? Welke nutriënten zijn belangrijk als bouwstof en welke spelen een modulerende rol ? • Wordt veroudering van ons brein mede bepaald door de vroegste ontwikkeling van onze hersenen ? Zijn er 'kritische periodes' in het vroege of latere leven waarbinnen latere hersenveroudering beïnvloed kan worden? • Hoe beïnvloeden vroege ervaringen en intensief 'gebruik' van de hersenen, de veroudering van ons brein?