Hoe kan de voortstuwing van vliegtuigen drastisch efficiënter gemaakt worden met lagere uitstoot van CO_2?

het vliegtuig gebruik verdubbeld iedere 15 jaar. Ondanks de sterke groei in luchttransport dient de uitstoot in absolute termen drastisch verlaagd te worden