Hoe kan de V.N. Verklaring van de Rechten van Inheemse Volkeren (2007) in praktijk worden gebracht, en wat zijn daarvan de consequenties voor erfgoedbeheer, wetenschappelijk werk en samenleving?

Het onderzoek betreft met name de analyse van (1) de betekenis en waarde van het cultureel erfgoed en de (o.m. medische en biologische) kennis van Inheemse Volkeren, (2) de nog uit de koloniale tijd stammende beeldvorming, mentaliteit en ideeën met betrekking tot Inheemse Volkeren, (3) het proces van cultuurcontact, uitwisseling, migratie en syncretisme, dat in veel gevallen geleid heeft tot gezamenlijk erfgoed, (4) de impact van kolonialisme, nationalisme en globaliserende exploitatie van natuurlijke hulpbronnen op de Inheemse economie, levenswijze, talen en tradities, (5) de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe, postkoloniale relatie tussen de "Westerse" samenleving en de Inheemse Volkeren, met respect voor culturele diversiteit en etnische identiteit