Hoe kan de veerkracht (met name van ouderen) worden bepaald als mogelijkheid om zich aan te passen aan tegenslag of ziekte, zodat het mensen kan helpen keuzes te maken in leefstijl en aanpassing aan ziekte?

Onze samenleving vergrijst snel en steeds meer ouderen worden kwetsbaar, zodat we binnen een jaar of 20 zo'n miljoen kwetsbare ouderen hebben (zie voorspellen SCP, 2011). Veel van de huidige medische zorg en de bestaande richtlijnen passen niet op kwetsbare ouderen, die vaak meerdere ziektes hebben. Voor hen telt bovendien veel minder het toevoegen van jaren aan hun leven, maar veel meer het toevoegen van leven aan hun (beperkte aantal nog te verwachten) levensjaren. Dat vraagt ook een andere benadering van de gezondheidszorg, die begint met een ander concept van gezondheid. Nu is dat (volgens de WHO) nog de totale afwezigheid van ziekte of gebrek en dus onhaalbaar voor vrijwel alle ouderen. Een veel betere omschrijving van gezondheid (zoals gegeven door Machteld Huber, 2011) is het je kunnen aanpassen aan veranderingen in je omgeving en het in staat zijn tot zelf-management. Dat je kunnen aanpassen aan je omgeving is de kern van veerkracht, maar die is tot op heden niet of nauwelijks bestudeerd in de geneeskunde of bij ouderen.